DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

 

cena:

250,- za 60 minut - individuální výuka

160,- za 60 minut - skupinová výuka (max. 4 osoby - lze domluvit více)

témata:

Pravoúhlé promítání na jednu průmětnu

Mongeovo promítání (Pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny)

 

REZERVUJTE SI VOLNÝ TERMÍN

 

zpět na výběr předmětů