NOVINKY

Pokus
04.12.2012

jak to funguje :-)

pokusná novinka
04.12.2012

vítejte přátelé, zprovoznili jsme vám novinky, to bude parádička :)

Matematika pro střední odborné učiliště

 

cena:

200,- za 60 minut - individuální výuka

160,- za 60 minut - skupinová výuka (max. 4 osoby - lze domluvit více)

témata:

Opakování učiva základní školy

Algebraické výrazy

Mocniny a odmocniny

Lineární funkce, lineární rovnice a lineární nerovnice

Kvadratická funkce, kvadratická rovnice a kvadratická nerovnice

Planimetrie

Funkce a posloupnosti

Goniometrie a trigonometrie

Stereometrie

Komplexní čísla

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Vektorová algebra a analytická geometrie lineárních útvarů

Analytická geometrie kvadratických útvarů

Diferenciální a integrální počet

 

REZERVUJTE SI VOLNÝ TERMÍN

 

zpět na předchozí stránku