Matematika pro střední školy

 

cena:

200,- za 60 minut - individuální výuka

160,- za 60 minut - skupinová výuka (max. 4 osoby - lze domluvit více)

témata:

Číselné obory

Algebraické výrazy

Rovnice a nerovnice

Funkce

Posloupnosti a řady, finanční matematika

Planimetrie

Stereometrie

Analytická geometrie

Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

 

REZERVUJTE SI VOLNÝ TERMÍN

 

zpět na předchozí stránku